Wyszukaj w serwisie:
coregravel
ogród

rośliny

architektura ogrodowa

znajdź nas na facebook

Konserwacja terenów zielonych Kraków

Pamiętajcie o ogrodach (i ogrodnikach)

13 Sierpnia 2014
Dobrze utrzymany ogród otaczający dom stanowi często wspaniałe podkreślenie jego estetyki, a przy tym jest najlepszym miejscem codziennego odpoczynku dla rodziny. Niezależnie od tego, czy ogród ma mieć charakter głównie rekreacyjny, czy też przynajmniej cześć jego powierzchni pełni rolę sadu lub warzywnika, jego utrzymanie we właściwym stanie wymaga sporego nakładu pracy. Niekiedy bywa to dość kłopotliwe, zwłaszcza dla osób spędzających wiele czasu w pracy poza domem, którym trudno w związku z tym zmusić się dodatkowo do skrupulatnego zajmowania się ogrodem.

Tym niemniej znaczna cześć posiadaczy domów jednorodzinnych traktuje pielęgnację ogrodu jako miłe hobby, oprócz rozrywki i podwyższenia estetyki domu, zapewniające także pożytki w postaci świeżych owoców czy innych płodów rolnych. Jeśli osoby te dysponują przy tym wystarczającą ilością wolnego czasu, ich przydomowe ogrody mają wszelkie szanse zmienić się w prawdziwe dzieła sztuki, zarazem architektonicznej, botanicznej i agrarnej. Do pomocy w osiągnięciu tego celu służyć może szeroki zestaw narzędzi ogrodniczych najróżniejszego rodzaju – ręcznych, mechanicznych, wodnych itp. – których stosowanie bardzo ułatwia pracę i pozwala uniknąć przemęczenia nawet osobom będącym w starszym wieku czy w gorszej kondycji fizycznej.
     
Ręcznie
      
Ogrodnikom na całym świecie od wieków służą podobnie wyglądające i podobnie działające narzędzia ręczne (a niekiedy również nożne, np. aeratory). Najważniejszymi z nich są oczywiście wszelkiego rodzaju nożyce, sekatory, piły i kosy, służące do przycinania i pielęgnacji roślinności. Większość z tych narzędzi występuje w wielu odmianach, różniących się od siebie rozmiarami i innymi cechami użytkowymi, jak np. kształtem czy profilowaniem ostrzy. Dzięki temu, profesjonalny ogrodnik (i każdy, kto się za takiego uważa…) może zawsze dobrać odpowiedni dla siebie zestaw podstawowych narzędzi, zależnie od swoich preferencji, możliwości (np. siły fizycznej) i potrzeb, związanych z rodzajem ogrodu, występujących w nim gatunków roślin itp. Na potrzeby typowego przydomowego ogrodu, nie przekraczającego rozmiarami kilku arów, na ogół wystarcza jeden dobrej jakości sekator dwuręczny do żywopłotów, mniejszy sekator jednoręczny lub nożyce, piła do cienkich gałęzi, szpadel i kilka akcesoriów pomocniczych, jak drabina ogrodowa (przydatna także w przydomowych pracach technicznych), motyka czy grabie. Jeśli działka jest gęściej zadrzewiona, konieczne jest posiadanie szerszego asortymentu pił do gałęzi o różnej średnicy oraz przynajmniej jednej dobrej jakości siekiery; szczególnie przydatne będą też wówczas narzędzia na długim trzonku o regulowanej długości. Większa ilość krzewów czy żywopłotów wymaga z kolei większej liczby narzędzi tnących do ich pielęgnowania, np. jednoręcznych sekatorów nożycowych czy kowadełkowych. Uprawa warzyw w przydomowym ogródku wymaga natomiast zwrócenia większej uwagi na narzędzia do spulchniania gleby oraz wyrywacze do chwastów. W każdym razie, jednorazowy zakup potrzebnych narzędzi do typowego ogrodu nie powinien oznaczać wydatku przekraczającego 1,5÷2 tys. zł, oczywiście zależnie od ich jakości. Osoby doświadczone w pracach ogrodniczych nie powinny mieć kłopotu z doborem odpowiednich narzędzi, zaś pozostałe powinny w miarę możliwości zasięgnąć rady fachowców, np. personelu sklepu ogrodniczego.
      
Mechanicznie

      
Przemiany cywilizacyjne w naszym kraju i stopniowe odchodzenie miejskich rodzin od swych rolniczych korzeni powodują, że coraz rzadziej widuje się na działkach przydomowe warzywniaki. Z drugiej strony, obsadzenie działki większą ilością roślin ozdobnych, drzew i krzewów powoduje konieczność poświęcania coraz dłuższego czasu na ich pracochłonną pielęgnację. W tej sytuacji, od kilkunastu już lat, coraz częstszym widokiem na podmiejskich działkach są rozległe połacie okalającego dom równego trawnika, gdzieniegdzie urozmaiconego pojedynczymi nasadzeniami ozdobnymi (np. wokół altanek czy miejsc do grillowania) i osłoniętego żywopłotem od frontu lub nawet wzdłuż całego ogrodzenia działki. Takie rozwiązanie jest zarówno estetyczne, jak i praktyczne, zapewniając m.in. dużą swobodę organizacji przestrzeni działki. Oznacza to zarazem, że na pierwszym miejscu wśród niezbędnych dla właściciela działki narzędzi ogrodniczych znajdą się urządzenia do pielęgnacji trawnika – podobnie jak ma to miejsce w bogatszych krajach europejskich czy w USA.

Niezwykle ongiś popularne ręczne wykaszanie trawy jest dziś tak nietypowym anachronizmem, że produkcji ręcznych kos w ogóle zaniechano w naszym kraju już kilkanaście lat temu. Ich miejsce w przydomowych ogródkach zajęły urządzenia zmechanizowane. W Polsce nigdy nie przyjęły się kosiarki beznapędowe, z narzędziami tnącymi uruchamiającymi się podczas ich popychania, używanie ich wymaga bowiem dużego wysiłku i nie jest możliwe w przypadku niektórych rodzajów roślinności czy działek o nieregularnych kształtach. Obecnie najpopularniejsze są prowadzone ręcznie kosiarki z własnym napędem – elektryczne lub spalinowe. Kosiarki elektryczne najczęściej dysponują mocą ok. 1000W – średnica wirnika jest wtedy optymalna dla wygodnej pielęgnacji typowej działki przydomowej (zbyt mała moc kosiarki zmusza do powolnej pracy, zbyt duża – powoduje, że urządzenie może być za ciężkie). Kosiarki spalinowe – obecnie zazwyczaj napędzane silnikami czterosuwowymi na benzynę bezołowiową – są droższe od elektrycznych, zapewniają natomiast wygodniejszą i szybszą pracę. Ich jeszcze droższa i jeszcze wygodniejsza odmiana to kosiarka samojezdna, przypominająca z wyglądu mały traktor i nadająca się świetnie do pielęgnacji działek o bardzo dużej i pofałdowanej powierzchni; z tego też powodu, w Polsce nie spotyka się zbyt często takich urządzeń. Kosiarka samojezdna jest również bardzo uniwersalna, np. można nią przewozić cięższy sprzęt ogrodniczy do najbardziej oddalonych zakątków posiadłości, a po zamontowaniu lemiesza – użyć zimą do odśnieżania. Jak wynika ze znanego filmu Davida Lyncha, kosiarką taką można również przejechać wzdłuż i wszerz całe Stany Zjednoczone; podróżować po Polsce byłoby chyba jednak znacznie trudniej, ze względu na stan dróg i maniery kierowców…

Kosiarki mechaniczne występują w odmianach z bocznym wyrzutem (skoszona trawa odrzucana jest w bok od toru koszenia i trzeba ją potem zebrać grabiami), z koszem (trawa trafia do specjalnego pojemnika, który należy często opróżniać, zatrzymawszy w tym celu kosiarkę) oraz jako samomielące (rozdrobniona trawa rozrzucana jest po powierzchni murawy jako nawóz; kosiarka może jednak pracować tylko na niektórych podłożach i w specyficznych warunkach temperatury oraz wilgotności). Przy całym komforcie, jaki zapewniają użytkownikowi, kosiarki mechaniczne – niezależnie od rodzaju napędu – mają dwie podstawowe wady: są kosztowne w eksploatacji i hałaśliwe. Pierwsza z tych wad zależy od światowych cen energii i paliw, w związku z czym użytkownik niewiele może na nią poradzić, poza rzadszym i bardziej przemyślanym używaniem sprzętu. Drugą wadę, niestety coraz bardziej zauważalną (a raczej słyszalną…) w spokojnych i cichych niegdyś osiedlach podmiejskich, usiłuje się stopniowo eliminować poprzez wyciszane nowych generacji sprzętu, np. wycofywanie z produkcji spalinowych silników dwusuwowych czy ograniczenie normy hałasu dla kosiarek do 96 dB. Kosiarki elektryczne są nieco cichsze od spalinowych, jednak ze względu na konieczność zasilania przewodem elektrycznym (nieuniknioną w przypadku kosiarek o większej mocy) nie nadają się do ogrodów o dużej powierzchni. Wybór kosiarki powinien zatem uwzględniać wszystkie czynniki wynikające z charakteru działki, jej rozległości, ukształtowania powierzchni, a także dominującej roślinności.

Narzędziami uzupełniającymi prace kosiarek mechanicznych są ręczne kosy mechaniczne, działające na podobnych zasadach, tyle że o mniejszej mocy i często wykorzystujące żyłkę tnąca zamiast ciężkich ostrzy stalowych. Umożliwiają one pracę tam, gdzie operowanie zwykłą kosiarkąjest niemożliwe, np. na bardzo wąskich i nieregularnych powierzchniach, o strukturze pofałdowanej, kamienistej itp. Ich odmianą są ręczne podkaszarki, podobne z wyglądu, ale przeznaczone przede wszystkim do bardziej złożonych prac pielęgnacyjnych, np. do wyrównywania brzegów trawnika. Katalog mechanicznych narzędzi ogrodowych uzupełniają nożyce i podkaszarki do żywopłotów oraz piły mechaniczne przeznaczone do cięcia gałęzi. Wszystkie one występują w odmianach elektrycznych (także akumulatorowych) i spalinowych o różnej mocy, wyboru pomiędzy którymi powinno się dokonywać przede wszystkim w oparciu o realne potrzeby i jakość wykonania.
      
Hydraulicznie
      
Osobną kategorią sprzętu do pielęgnacji ogrodów są hydrauliczne urządzenia zraszające. Potrzeba ich stosowania występuje szczególnie na gruntach piaszczystych, położonych w okolicach o niskim poziomie wód gruntowych. Ocieplanie się klimatu w ostatnich dziesięcioleciach spowodowało zresztą ogólne obniżenie ich poziomu w skali kontynentu, co sprawia że coraz więcej ogrodów (i w ogóle upraw) wymaga sztucznego zraszania.

Najprostszą instalacją tego rodzaju jest typowy zraszacz zainstalowany na końcówce węża ogrodowego. Jego ręczna obsługa jest jednak dość kłopotliwa i pracochłonna, wymaga bowiem równomiernego, okresowego zraszania całej powierzchni działki, co w przypadku dużej jej powierzchni bywa czasochłonne lub wręcz niemożliwe. Rozwiązaniem tego problemu są zraszacze mechaniczne, najczęściej rotacyjne, które zapewniają bezobsługowe i równomierne nawadnianie powierzchni ogrodu. Mogą one być instalowane na stałe (w tym także jako chowane, z podziemnym doprowadzeniem wody) lub używane w wersji przenośnej. Zasięg ich pracy jest regulowany od kilku do nawet kilkudziesięciu metrów (w zależności od modelu), regulować można także ich wydajność, tj. zużycie wody. Przy wyborze instalacji zraszającej, warto pamiętać, że w gorące dni zraszacze mogą zużywać nawet do 20 m³ wody na godzinę, co sprawia, że podłączenie ich do zwykłej instalacji wodociągowej może okazać się bardzo kosztowne. Z tego też względu, do zraszania ogrodu najlepiej używać wody nieuzdatnionej, zaopatrzywszy się uprzednio w osobne ujęcie podskórne (studnię) lub zbiorniki na deszczówkę, które przy okazji mogą służyć jako rezerwa wody do celów gospodarczych w przypadku awarii wodociągów.
      
Bezpiecznie

      
 Jako, że używanie stalowych narzędzi tnących jest w ogóle ryzykowne, należy bezwzględnie stosować się do podstawowych zasad bezpieczeństwa, zarówno podczas pracy z nimi, jak i w czasie gdy są składowane. Jest oczywiste np., że należy przechowywać je w zamkniętych pomieszczeniach  i nie dopuszczać do nich dzieci. W przypadku narzędzi mechanicznych, powinno się uniemożliwiać ich przypadkowe uruchomienie, po pracy z nimi wyłączając je z prądu czy wyjmując baterie. Bezpieczeństwo należy jednak zapewnić nie tylko ludziom, ale i roślinom – dlatego też należy zwracać szczególną uwagę na ostrość narzędzi tnących, tak by cięcia np. gałęzi czy pędów były zawsze czyste i nie powodowały dodatkowych uszkodzeń kory czy łyka, w których mogłyby się rozwinąć infekcje. Ostrzyć narzędzia należy starannie i ostrożnie, stosując się do zaleceń producenta, szczególnie jeżeli używamy do tego celu szlifierki. Ostrzy ząbkowanych (np. brzeszczotów pił) w ogóle nie należy ostrzyć samodzielnie, lecz należy oddawać je do renowacji specjalistom; najlepiej zresztą robić to ze wszystkimi w ogóle ostrymi narzędziami. W ostatnich latach, dzięki relatywnemu spadkowi cen wyrobów stalowych, coraz bardziej opłaca się nawet po prostu wymienić ostrze na nowe, zamiast poświęcać czas i pieniądze na ostrzenie. Inne niezbędne zabiegi konserwacyjne to staranne czyszczenie powierzchni metalowych narzędzi z brudu i usuwanie z nich wilgoci lub resztek żywicy (przy pomocy terpentyny lub rozpuszczalnika benzynowego). Na czas składowania, metalowe fragmenty narzędzi najlepiej jest pokryć cienką warstwą oleju, by zabezpieczyć je w ten sposób przed korozją. W narzędziach mechanicznych dochodzi do tego jeszcze konieczność wykonywania odpowiednich przeglądów i konserwacji silników oraz mechanizmów przekładniowych.  Starannie konserwowane i użytkowane zgodnie z instrukcjami narzędzia ogrodowe posłużyć mogą przez długie lata, a ponieważ nabycie wielu z nich – zwłaszcza zmechanizowanych – może wiązać się ze znacznymi kosztami, dobrze jest niczego w tej materii nie zaniedbać.

Fot. freeimages.com
www.pomyslnaogrod.plGaleria:


powrót


Odwiedzono: 5036 razy
Opublikowano przez: Pomysł na ogród
Data publikacji: 13 Sierpnia 2014

Podziel się    Pomysł na dom

Pomysł na mieszkanie

Bruk Bet

Wpuszczona w maliny

podobne artykuły propozycje ekspertów


freshweb.pl | NetSoftware
2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone