Wyszukaj w serwisie:
coregravel
ogród

rośliny

architektura ogrodowa

znajdź nas na facebook

Konserwacja terenów zielonych Kraków

Garaż - razem czy osobno

19 Maja 2014
Niewiele jest w Polsce domów jednorodzinnych bez garaży. Nawet w budynkach powstałych kilkadziesiąt lat temu normą jest garaż wbudowany lub wolno stojący, który zazwyczaj przewidziany były już w na etapie projektu budynku czy zagospodarowania działki. Nawet bowiem w tych pionierskich czasach polskiej motoryzacji, kiedy to jeden samochód przypadał na kilkanaście rodzin, wychodzono zazwyczaj z założenia, że jeśli kogoś stać na kosztujący kilkaset średnich pensji dom, to tym bardziej i na kosztujący kilkadziesiąt pensji samochód.

Dziś budowa domu i kupno samochodu to znacznie mniejszy problem, jednak i teraz wiążą się z tym pewne niedogodności. Należą do nich np.  trudności z garażowaniem samochodów, gdyż z jednej strony wysokie ceny gruntów skłaniają do zakupu jak najmniejszych działek, z drugiej zaś majątek typowej nowoczesnej rodziny coraz częściej obejmuje po dwa lub nawet trzy samochody. Sprawia to poważne trudności z zapewnieniem im odpowiednich warunków garażowania, przy czym problem ten z pewnością będzie narastać.

Garaż wbudowany

Niewątpliwym plusem posiadania garażu wbudowanego w dom jest fakt, że wsiadanie do samochodu i wysiadanie z niego odbywa się w warunkach najbardziej komfortowych, nie wymagających np. kilkunastometrowej „przebieżki” przez ulewę lub zawieję, z ciężkimi zakupami w ręku. W polskim klimacie jest to zaleta niebłaha, a trzeba pamiętać, że oprócz niej są jeszcze inne. Przede wszystkim garaż wbudowany oznacza oszczędność miejsca na działce, co może być szczególnie istotne w przypadku jej małej powierzchni czy niekorzystnego kształtu. Garaż taki nie wymaga też osobnego ogrzewania ani doprowadzania innych instalacji, do jego wznoszenia nie trzeba osobnego pozwolenia budowlanego, a za powierzchnię płaci się odpowiednio mniejszy podatek.

Powyższym zaletom towarzyszy jednak również niemało wad. Garaż wbudowany zajmuje wiele potencjalnej powierzchni użytkowej w obrysie budynku – szczególnie gdy musi pomieścić dwa samochody – zmniejszając przy tym powierzchnie bocznych ścian, na których można by zainstalować okna doświetlające pokoje. Miejsce dla samochodu wewnątrz struktury mieszkalnej stwarza też pewne zagrożenia, dlatego niezbędne jest takie oddzielenie garażu od reszty pomieszczeń, by do pokojów nie przedostawały się spaliny, opary benzyny, hałas itp. Wymaga to zastosowania przelotni, drzwi przeciwpożarowych i skutecznej wentylacji garażu, najlepiej mechanicznej z włącznikiem samoczynnym. Poza tym szerokie wrota garażu usytuowane na ścianie frontowej trudno jest rozwiązać architektonicznie w taki sposób, by sprawiały estetyczne wrażenie.

Garaż wolno stojący

Garaż, który jest budowlą wolno stojącą, podlega, niestety, takim samym rygorom prawnym jak inne osobne budynki, a przy tym zgodnie z polskim prawem nie jest zaliczany do budynków gospodarczych. Oznacza to, że na jego budowę wymagane jest podobne pozwolenie jak np. na dom, obwarowane takimi samymi nakazami i sankcjami za ich nie dopełnianie, a przy tym podatek od nieruchomości wymierzany jest na zwykłych zasadach. Poważnym minusem jest też oddalenie garażu wolno stojącego od budynku, co obniża wygodę korzystania  z niego. Na małych działkach może zresztą w ogóle nie wystarczać miejsca na osobny budynek przeznaczony wyłącznie dla samochodu.

Poza tymi wadami wybór garażu wolno stojącego wydaje się mieć całkiem liczne zalety. Dla inwestorów nie cierpiących na dotkliwy nadmiar pieniędzy, ważne może być to, że garażu wolno stojącego nie trzeba realizować jednocześnie z domem – może on powstać później, kiedy tylko uda się wygospodarować odpowiednie środki. Garaż taki nie musi być ocieplany (jeżeli oczywiście nie jest przeznaczony dodatkowo np. do celów warsztatowych), dzięki czemu jego konstrukcja może być stosunkowo lekka i tania.
Usytuowany pomiędzy domem a  ulicą garaż może stanowić dodatkową izolację akustyczną, a także ograniczać osobom postronnym wgląd na działkę. Wreszcie niedogodności związane z oddaleniem garażu od domu można przynajmniej częściowo zniwelować, przeprowadzając między nimi utwardzoną ścieżkę, przykrytą lekkim, estetycznym zadaszeniem, co może mieć dodatkowy walor dekoracyjny.

Garaż przylegający do budynku

Rozwiązaniem pośrednim między garażem wbudowanym w dom a wolno stojącym jest garaż przylegający do ściany domu – najczęściej do elewacji frontowej lub jednej z elewacji bocznych. Łączy on w sobie zalety (i niektóre wady) obu opisanych poprzednio rozwiązań. Garaż ten stanowi osobną bryłę architektoniczną, niejako „dostawioną” do bryły budynku, co pozwala na wykonanie bezpośredniego przejścia z niego do pomieszczeń mieszkalnych. Zarazem jednak może on być realizowany osobno, pozwalając na finansowe etapowanie całej inwestycji, a przy tym nie musi być ocieplany od zewnątrz. Niewątpliwą wadą takiego garażu jest natomiast poszerzenie obrysu budynku i związane z tym zmniejszenie powierzchni działki. Wadę tę rekompensuje w pewnym stopniu możliwość adaptacji dachu garażu na taras lub do powiększenia powierzchni mieszkalnej piętra domu (co jednak wymaga uzyskania stosownych zezwoleń).

Wiata

Szybkim w realizacji rozwiązaniem tymczasowym (lub nawet docelowym), pozwalającym na częściowe zabezpieczenie samochodu przed wpływami atmosferycznymi, jest wybudowanie otwartej wiaty. Jej konstrukcja zazwyczaj składa się ze słupów podtrzymujących lekkie zadaszenie. Wiata może być realizowana jako wolno stojąca, może też przylegać do budynku i wykorzystywać w ten sposób jedną z jego ścian, na podobnej zasadzie jak przylegający doń garaż. Niekiedy spotyka się wiaty z jednej lub nawet z dwóch stron osłonięte lekkimi ściankami, mającymi osłaniać zaparkowany samochód przed zacinającymi deszczami lub zamieciami śnieżnymi z najczęstszych kierunków nawietrznych. Taka konstrukcja przypomina nieco lekki garaż wolno stojący i wobec konieczności wykonania fundamentowania, odwodnienia, podjazdów itp. może być niewiele od niego tańsza. Jej atutem jest jednak to, że zgodnie z przepisami budowlanymi na wykonanie wiaty garażowej o powierzchni poniżej 25 m2 nie jest potrzebne pozwolenie budowlane.

Konstrukcja

Garaż wbudowany w bryłę domu nie ma oczywiście osobnej konstrukcji – znajduje się wewnątrz nośnej, ocieplonej struktury budynku mieszkalnego. Garaże takie występują na ogół w dwóch odmianach. Z punktu widzenia posiadacza samochodu najwygodniejsze jest usytuowanie garażu na tym samym poziomie co pomieszczeń mieszkalnych, co ułatwia zarówno wjazd i wyjazd, jak też komunikację między garażem a pomieszczeniami mieszkalnymi. Oznacza to jednak zarazem marnotrawstwo powierzchni mieszkalnej parteru.

Dlatego też częstym rozwiązaniem jest zagłębianie garażu do poziomu podpiwniczenia, dzięki czemu przestrzeń nad garażem można spożytkować na pomieszczenia domowe, co prawda na ogół nieco podniesione w stosunku do pierwszej kondygnacji i stanowiące poziom przejściowy do kondygnacji drugiej. Niedogodnością tej koncepcji jest konieczność wybudowania stromego wyjazdu z garażu, zabezpieczonego z boków murami oporowymi. Podjazd taki, którego nachylenie nie powinno przekraczać 15% (aczkolwiek przepisy dopuszczają nawet 25%) w domach położonych blisko ulicy nie zawsze da się wybudować, zajmuje on znaczącą część powierzchni działki, a przy tym jest kłopotliwy w użytkowaniu zimowym, ze względu na możliwe zaśnieżenie lub oblodzenie.

Z tego powodu niewątpliwie wygodniejsze są garaże przylegające do budynku lub wolno stojące, których podłoga znajduje się na poziomie ziemi. W ich przypadku konieczna jest jednak osobna konstrukcja budowlana. Garaże takie wykonywane są na podobnych zasadach co wszystkie inne budynki, tj. z fundamentowaniem na głębokości 80÷140 cm, odwodnieniem dachu i odpowiednią grubością ścian. Ta ostatnia zależy od budowy garażu: może on mieć konstrukcję słupową z przestrzenią między filarami wypełnioną lekkimi ścianami (wspiera się wówczas na stopach fundamentowych), może też wykorzystywać ściany nośne wsparte na typowych ławach fundamentowych, zaś na gruntach szczególnie niestabilnych garaż oprzeć można na całej zbrojonej płycie podłogowej.

Konstrukcja ścian zależy od tego, czy garaż ma być ocieplony; jeżeli tak, jej zasady są zbliżone do obowiązujących przy wznoszeniu budynków mieszkalnych. Na rynku dostępne są również gotowe garaże wolno stojące, o konstrukcji metalowej lub z segmentów żelbetonowych. Ich koszt waha się od kilku do kilkunastu tysięcy złotych (bez fundamentowania) i są one łatwe w montażu, choć ze względu na estetykę nie powinno się ich raczej stawiać od frontu działki.

Minimalne dozwolone przez przepisy wymiary wewnętrzne garażu to 230x500 cm. Wielkość ta może jednak nie wystarczać do garażowania większych samochodów, a nawet w przypadku mniejszych utrudnia wygodne otwieranie drzwi, poruszanie się dookoła samochodu, prace naprawczo-konserwacyjne itp. Dlatego też najkorzystniej jest przewidzieć dużą rezerwę miejsca, zakładając co najmniej 600 cm długości i 350÷420 cm szerokości; im większa ta druga wartość, tym łatwiejsze jest korzystanie z garażu, który może być jednocześnie opółkowany i używany jako podręczny składzik lub warsztat. Budując garaż na dwa samochody, koniecznie trzeba przewidzieć osobny wyjazd dla każdego z nich. Wszystko to może nawet znacznie podrażać konstrukcję garażu, trzeba jednak pamiętać, że przy jego projektowaniu i budowie najważniejsza jest ergonomia, umożliwiająca wygodną eksploatację przez wiele lat.

Wyposażenie i instalacje

Wskazane jest, by konstrukcja garażu przewidywała jego doświetlenie światłem naturalnym, przez oka lub świetliki umieszczone w przynajmniej jednej ze ścian. Nie zawsze jest to możliwe, ze względu na przepisy, np. gdy odpowiednia ściana garażu jest oddalona o mniej niż 400 cm od granicy działki. W takich sytuacjach można zastanowić się nad oświetleniem dachowym lub zastosować wrota zaopatrzone w świetliki. W garażu wolno stojącym dobrze jest też wykonać osobne drzwi wejściowe, tak by każdorazowe odwiedzanie go w różnych celach nie wymagało otwierania i zamykania ciężkiej bramy wjazdowej.

Ważnym problemem wykonawczym jest podłoga garażu. W praktyce najczęściej wykonuje się ją ze zbrojonego betonu konstrukcyjnego, który jednak łatwo się brudzi i nieustannie ściera. Dlatego też coraz częściej do wykańczania podłogi garaży wykorzystuje się specjalne farby, impregnaty lub mieszanki betonowe, płytki ceramiczne, a w ostatnich latach także wylewaną żywicę epoksydową, bardzo odporną na ścieranie i oferowaną w różnych barwach. Przepisy wymagają, by podłoga była nachylona o co najmniej 2% w kierunku kratki wewnętrznej lub zewnętrznej instalacji odwodnieniowej, a także by wykonane w niej były szczeliny dylatacyjne, o parametrach normowanych przepisami. To samo dotyczy podjazdu do garażu, który musi mieć podobną wytrzymałość jak jego podłoga, a dla wygody i estetyki powinien prowadzić od bramy wjazdowej na działkę do samego garażu. W przypadku garażu zagłębionego w ziemi należy unikać wykonywania podjazdu z materiałów śliskich, a najlepiej od razu przewidzieć karbowanie jego powierzchni. W polskich warunkach klimatycznych warto też zastanowić się nad matą elektryczną zabudowaną w podjeździe, która podgrzewa jego powierzchnię, uniemożliwiając osadzanie się śniegu i lodu – bardzo ułatwia to garażowanie w zimie, a przy tym w skali całej inwestycji nie jest to wydatek znaczący.

Właściwie zabezpieczenie garażu od zewnątrz zapewniają odpowiednio dobrane wrota. Coraz rzadziej spotyka się w nowych domach tradycyjne bramy rozwieralne, które są kłopotliwe w użytkowaniu i wymagają pozostawiania „martwej” powierzchni podjazdu przed garażem. Obecnie najczęściej stosowane są bramy uchylne, z pojedynczym skrzydłem układającym się pod sufitem lub na jednej ze ścian bocznych. Droższe, acz jeszcze bardziej praktyczne, są bramy segmentowe (składające się z kilku skrzydeł) lub rolowane do kasety umieszczonej przy nadprożu. Wszystkie te systemy mają swoje wady i zalety, z którymi warto zapoznać się osobno. Dobierając bramę garażową, należy w każdym razie pamiętać, by posiadała ona atesty antywłamaniowe i – w przypadku garaży wbudowanych – była odpowiednio ocieplona. Inwestorzy coraz częściej decydują się też na bramy poruszane elektrycznie, co jest rozwiązaniem stosunkowo niedrogim, a bardzo wygodnym, szczególnie jeśli zastosuje się zdalne sterowanie skrzydłem za pomocą pilota. Wymaga to oczywiście zabudowy odpowiedniej instalacji elektrycznej, przydatnej także do oświetlania podjazdu i wnętrza garażu. Inne instalacje, np. wodna czy gazowa, nie są na ogół w garażu konieczne, chyba że przewidujemy wykorzystywanie go także jako warsztatu lub często sami myjemy samochód.

Dom dla samochodu

Jeśli budynek mieszkalny jest domem dla ludzi, to towarzyszący mu garaż jest domem dla samochodu. Nie ma w tym stwierdzeniu wielkiej przesady, gdyż wielu kierowców – wbrew utartym przekonaniom, nie tylko mężczyzn! – traktuje samochód jak dodatkowego członka rodziny. Tak więc zapewnienie mu dobrych warunków „odpoczynku”, czyli garażowania, wynika w tej sytuacji nie tylko z potrzeb czysto utylitarnych, ale i emocjonalnych. I nie ma w tym niczego złego; dopóki oczywiście do kwestii wykończenia i estetyki garażu nie zaczniemy przykładać większej uwagi niż do stanu własnej sypialni…
 
Wrota bramy rozwierane, składające się z dwóch zawieszonych na zawiasach skrzydeł otwieranych na boki. Wymagają zapewnienia dużej ilości miejsca na otwierane skrzydła.

Bramy uchylne – składają się z jednego skrzydła zasłaniającego cały otwór wjazdowy, otwierane są poprzez podnoszenie skrzydła pionowo do góry. Ze względu  na wysuwanie  się dolnej części bramy na zewnątrz, trzeba dla nich pozostawić odpowiednią ilość miejsca na podjeździe.

Bramy segmentowe skrzydło otwiera się pionowo do góry, poruszając się w prowadnicach szynowych. Dzięki swojej konstrukcji umożliwiają  pełne wykorzystanie miejsca przed garażem.

Bramy segmentowe bocznezawieszane na rolkach, otwierają się w poziomie, chowając się na wewnętrznej ścianie garażu. Taki typ bram pozwala na zamknięcie bardzo szerokich, nawet 12-metrowych otworów.

Bramy rolowane działają na zasadzie rolety, podczas otwierania skrzydło nawija się na osłonięty wał nawojowy. Dzięki temu zajmują minimalną ilość miejsca i nie wprowadzają żadnych ograniczeń co do długości podjazdu.
 
Fot.Nice Polska
Autor: Zbigniew Górecki

Artykuł opublikowany w dwumiesięczniku Pomysł na dom
www.pomyslnadom.plGaleria:


powrót


Odwiedzono: 3872 razy
Opublikowano przez: Pomysł na ogród
Data publikacji: 19 Maja 2014

Podziel się    Pomysł na dom

Pomysł na mieszkanie

Bruk Bet

Wpuszczona w maliny

podobne artykuły propozycje ekspertów


freshweb.pl | NetSoftware
2024 © Wszelkie prawa zastrzeżone